Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO
I OBIEKTÓW ZAMKNIĘTYCH (HALA, SALA GIMNASTYCZNA)
na terenie Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich

obowiązujące od 18 maja 2020 do odwołania
            

1.    Boisko  i zamknięte obiekty sportowe są udostępniane  w  dni powszednie w godzinach 09.00 – 16.00 po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu z Dyrekcją Szkoły.

2.    Z boiska i obiektów zamkniętych mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane pod opieką trenera  w celu realizacji treningu sportowego.

3.    Do przeprowadzenia treningów udostępnia  się wyłącznie: halę i salę oraz bieżnię, boisko do piłki nożnej i koszykówki. Z korzystania wyłącza się plac zabaw, trybuny, ścieżkę gimnastyczną oraz piaskownicę.

4.    Zgłoszenia  prowadzenia zajęć treningowych  może dokonać  trener za pomocą poczty elektronicznej, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie dotyczy określonego obiektu, sprzętu, liczby osób i godzin treningu.     

5.    Zgłoszenie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i stosowania zapisów niniejszego regulaminu.

6.    Na obiekcie może przebywać jedna grupa treningowa, w ustalonych godzinach.. Dopuszczalna liczebność grup:
1)    boisko szkolne - 14 osób + 2 trenerów;
2)    hala sportowa - 16 osób + 2 trenerów;
3)    sala gimnastyczna - 12 osób + trener.

7.    Uczestników zajęć  obowiązują stroje i obuwie sportowe.

8.    Szkoła nie udostępnia:
1)     szatni/przebieralni;
2)    węzła sanitarnego;
3)    źródełka wody.
(korzystanie z toalety możliwe jest w ściśle wyznaczonym miejscu)

9.    Za zawodników podczas treningu odpowiada trener. Wszyscy uczestnicy zajęć muszą przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego,  w tym:
1)    zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy zawodników i trenera podczas treningu, należy jednak pamiętać o tym obowiązku podczas przemieszczania się przed i po zajęciach);
2)    dezynfekcja rąk (przy wejściu i wyjściu z obiektu);
3)    zachowanie dystansu społecznego (odległości  2 m  pomiędzy ćwiczącymi);
4)    posiadania własnych napojów, których opakowania należy po zajęciach zabrać ze sobą.
10.     Za bezpieczeństwo ćwiczących i przydatność przyniesionego sprzętu odpowiedzialny jest
prowadzący zajęcia, który ma również obowiązek sprawdzić stan urządzeń przed rozpoczęciem ćwiczeń.

11.    Po każdych zajęciach wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami  będą dezynfekowane  podczas obowiązkowej,  co najmniej 15 minutowej przerwy. Używany podczas zajęć, przyniesiony osobisty sprzęt sportowy należy dezynfekować we własnym zakresie.

12.    Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń dyrekcji szkoły i jej pracowników.

13.    ZABRANIA się wspinania po jakichkolwiek konstrukcjach (ogrodzeniu, bramkach, koszach do koszykówki, drabinkach ), niszczenia urządzeń, zieleni, zaśmiecania terenu.

14.    ZABRANIA się na terenie obiektu wprowadzania psów, jazdy na rowerze, palenia tytoniu spożywania alkoholu.

15. Za umyślne zniszczenia odpowiedzialność ponoszą osoby korzystające z obiektów.

16. Uczestnikom zajęć łamiącym niniejszy regulamin wstęp na teren boiska i obiekty zamknięte zostanie wzbroniony.

          15 maja uczestniczyliśmy w zwiedzaniu online wystawy pod tytułem ”Wiek półcienia. Sztuka w czasie planetarnej zmiany” przygotowanej przez edukatorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Spojrzenie twórców prac prezentowanych na ekspozycji, w przeszłość i przyszłość naszej planety, jest ilustracją i wizualizacją zmian zachodzących w przyrodzie i wyrazem troski o nią. Obejrzane prace dały nam wiedzę o tym, jak należy dbać o nasz wspólny dom.

20200515_124154
20200515_124336
20200515_124623
20200515_130306
20200515_130847
20200515_131515
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
 

          8 maja nasza klasa uczestniczyła w wirtualnym spotkaniu z edukatorem Narodowej Galerii Sztuki ZACHĘTA, który oprowadził nas po wystawie „Co dwie sztuki to nie jedna”. Warsztaty online zatytułowane były „Co z tym klimatem?” i poruszały tematykę ochrony środowiska. Obrazy i rzeźby zaprezentowane na cyfrowej wersji wystawy zwróciły uwagę na problem zmian klimatycznych, które są następstwem, między innymi, zaśmiecania przyrody przez człowieka. Jedną z kilku prac była rzeźba zrobiona z materiałów znalezionych na plaży Bałtyku. Przedstawiała „złą” pamiątkę wakacyjną, której budulcem były: klapek, sieci, butelki i plastikowe torby. Protestując przeciwko takim działaniom turystów, wykonaliśmy plakaty ilustrujące nasze pomysły na zaprzyjaźnienie się z planetą Ziemią.

20200511_201024 (2)
96920622_2710381955908341_540269356412567552_n
Julian +üodej +é¦ůka (2)
20200515_132157
IMG_20200511_105716 (4)
pobrane
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Informujemy, że w zakładce "Rekrutacja" została zamieszczona informacja na temat list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych również będą zamieszczone w zakładce "Rekrutacja" w dniu 12 maja 2020 r.o godz. 13.00

Informujemy, że od 18 maja br. planowane jest otwarcie dla dzieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Szczegółowe informacje będą przekazywane Państwu na bieżąco.