Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next
           W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 263 zorganizowany będzie jeden oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich. W oddziale przedszkolnym będziemy realizować opiekę wychowawczą oraz przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Edukacja najmłodszych będzie dostosowana do ich możliwości, a nauka i zabawa będą tak zorganizowane, aby wspierać rozwój każdego dziecka i jak najlepiej wprowadzić go w świat szkoły.

          Dzieci z oddziału przedszkolnego będą przebywały na parterze w wydzielonej sali wyposażonej w kolorowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne stosownie do wieku i potrzeb dzieci. Opiekę nad oddziałem sprawować będzie dwóch nauczycieli, jeden opiekuje się dziećmi do południa, drugi po południu. Do dyspozycji oddziału przedszkolnego pozostaje szkolny plac zabaw i boisko, na których dzieci spędzają dużo czasu w ciągu dnia. Realizacja programu wychowania przedszkolnego trwa 5 godzin dziennie. Oprócz zajęć organizowanych przez nauczyciela wychowania przedszkolnego, dzieci dodatkowo mają organizowane różnego typu zajęcia, które wspomagają ich indywidualny rozwój edukacyjny i psychoruchowy. Przedszkolaki będą uczestniczyć również w przedsięwzięciach dla klas młodszych szkoły podstawowej m.in. w przedstawieniach z okazji świąt okolicznościowych, w koncertach muzycznych, balu karnawałowym, w edukacji teatralnej.

 

700x450-towidth-90-images_djmediatools_20201021_110516
700x450-towidth-90-images_djmediatools_20201126_155846
700x450-towidth-90-images_djmediatools_20201214_111018
700x450-towidth-90-images_djmediatools_20201214_111624
700x450-towidth-90-images_djmediatools_20201216_083931
700x450-towidth-90-images_djmediatools_20201216_083957
700x450-towidth-90-images_djmediatools_20201216_091947
20201001_141729
20201001_141847
20201029_132033
20201029_132057
20201204_120228
20201207_113839
taekwondo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

          0d września 2021 roku proponujemy:

 • opiekę w godzinach 7:00-17:00
 • zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • dodatkową pomoc nauczyciela
 • zajęcia z języka angielskiego dwa razy w tygodniu
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne
 • gry i zabawy ruchowe
 • religię
 • plac zabaw, boisko szkolne, halę i salę sportową, balon (w okresie zimowym)
 • bibliotekę
 • opiekę pielęgniarki
 • pomoc psychologa i pedagoga
 • zajęcia logopedyczne
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 10
 • pełne wyżywienie – smaczne i zdrowe śniadania, obiady, podwieczorki
 • zajęcia w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci, Mediatece
 • liczne wyjścia i wycieczki poza szkołę
 • zajęcia dodatkowe (pływanie, taekwondo, lekkoatletyka, szachy, zajęcia komputerowe).

           Rozwój fizyczny i sportowy dzieci wspomagany jest poprzez współpracę z mieszczącym się przy naszej placówce Uczniowskim Klubem Sportowym „G-8 Bielany”, który plasuje się co roku na najwyższych miejscach wśród klubów sportowych w Warszawie i w Polsce. W ofercie klubu są różne odpłatne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci najmłodszych.
Działalność edukacyjną, kulturalną i sportową szkoły wspomagają również swoją bogatą ofertą położone w pobliżu bielańskie placówki, takie jak; Centrum Rekreacyjno-Sportowe z nowoczesną pływalnią, Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej oraz centrum multimedialne Mediateka.

 

ZAPRASZAMY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP 263!