Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 WRZEŚNIA 2021 r.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Przypominamy, że zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Wszyscy proszeni są  o założenie maseczek, dezynfekcję rąk oraz zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

W rozpoczęciu roku szkolnego klas I i IV może uczestniczyć tylko jeden rodzic/opiekun. Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców/opiekunów.

Listy dzieci przydzielonych w roku szkolnym 2021/2022 do konkretnych oddziałów w klasach pierwszych oraz w klasach czwartych wywieszone są w gablocie przed szkołą. Informacji udziela również telefonicznie sekretariat szkoły.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO

WYCHOWAWCY

GODZINA SALA WEJŚCIE
1a p. Elżbieta Gorczyk 11.00

Hala

od strony hali (parkingu)
1b p. Renata Roguska
1c p. Małgorzata Gugała
2a p. Anna Tomasiuk 8.30 Nr 1 główne (górą)
2b p. Monika Kotomska 8.45 Nr 2 główne (górą)
2c p. Monika Hyc 9.00 Nr 3 główne (górą)
3a p. Ewa Kijewska 8.30 Nr 12 główne (górą)
3b p. Małgorzata Łojek 8.45 Nr 14 główne (górą)
3c p. Małgorzata Trojanowska 9.00 Nr 9 główne (górą)
3d p. Ewa Leśnikowska 9.15 Nr 10 główne (górą)
4a p. Grażyna Skuza 8.30 Sala gimnast. od strony hali (parkingu)
4b p. Małgorzata Komorowska-Specjalska 9.30 Sala gimnast. od strony hali (parkingu)
4c p. Jolanta Proczkowska 10.30 Sala gimnast. od strony hali (parkingu).
5a p. Izabela Wysocka 8.30 Nr 5 dolne (od szatni)
5b p. Michał Kielian 8.45 Nr 6 dolne (od szatni)
5c p. Dorota Sikorska - Dziawer 9.00 Nr 7 dolne (od szatni)
6a p. Wioletta Sajdak 9.15 Nr 8 dolne (od szatni)
6b p. Katarzyna Gontarczyk 8.30 Nr 17 dolne (od szatni)
6c p. Grażyna Szczepańska 8.45 Nr 18 boczne (dawne gimnazjum)
7a p. Aleksandra Kolasińska-Jahn 9.00 Nr 19 boczne (dawne gimnazjum)
7b p. Edyta Chrząszcz-Bień 9.15 Nr 20 boczne (dawne gimnazjum)
7c p. Mariola Figarska 8.30 Nr 22 boczne (dawne gimnazjum)
7d p. Paweł Gawryjołek 8.45 Nr 23 boczne (dawne gimnazjum)
8a p. Alina Lachowska 9.00 Nr 24 dolne od szatni
8b p. Sylwia Jaśkiewicz 9.15 Nr 25 dolne od szatni
8c p. Beata Adamska 9.30 Nr 22 główne (górą)
8d p. Agnieszka Osińska-Nowicka 9.45 Nr 17 główne (górą)