Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

 

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

W załączeniu publikujemy NOWY harmonogram rekrutacji do klas I ogólnodostępnych i integracyjnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/22160_nowy-harmonogram-rekrutacji-do-klas-i

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do klas 4-ch sportowych, w dniach 23-27 marca br. do godz. 16.00 rodzice składają wnioski o przyjęcie (dotyczy uczniów spoza Szkoły Podstawowej nr 263).

Niezbędne dokumenty:

- podanie o przyjęcie (formularz znajduje się na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja-Pliki do pobrania);

- oceny semestralne (rodzice mogą wydrukować oceny z dziennika elektronicznego);

- orzeczenie lub zaświadczenie o dobrym lub bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (można dostarczyć do dnia egzaminu).

Preferowaną formą składania dokumentów jest droga e-mailowa poprzez przesłanie skanów podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów.

Jeżeli nie jest możliwe przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną, rodzice mogą dostarczyć dokumenty do szkoły w zaklejonych i opisanych kopertach (Rekrutacja do klasy 4 sportowej) i pozostawić w wyznaczonym pojemniku.

 

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 263 z klas ogólnych chcących przystąpić do egzaminu do klasy sportowej, proszeni są o złożenie w ww. formach "Zgody rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej" (formularz znajduje się na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja-Pliki do pobrania).

 

Poniżej link do NOWEGO harmonogramu rekrutacji do klas 4 sportowych

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/22143_zmiana-harmonogramu-rekrutacji-do-klas-iv

 

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 wprowadza dyżur telefoniczny: 

                                  od poniedziałku do piątku w  godzinach 8.00 – 16.00

                                               pod numerem telefonu 503 321 090 

Możliwość skorzystania z konsultacji i porady psychologa, pedagoga, logopedy,

terapeuty integracji sensorycznej.