Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

          Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Sięgnij po więcej”, którego liderem jest Miasto st. Warszawa, a partnerem Uniwersytet Warszawski.

         

          Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom klas VII i VIII możliwości korzystania z indywidualnego doradztwa zawodowego na terenie szkoły. W związku z tym powstał w szkole Punkt Informacji i Kariery (PIK), który mieści się w gabinecie pedagoga na II piętrze. Koordynatorem projektu jest p. Małgorzata Bartkowska.

          Dzięki realizacji Projektu, uczniowie biorący w nim udział będą mogli odbywać spotkania indywidualne z koordynatorem projektu dotyczące wyboru ścieżki kształcenia, uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie, a dodatkowo szkoła otrzyma sprzęt komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. W celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli.

          Opis projektu:

Całkowita wartość projektu: 4.462.172,50 zł;

Dofinansowanie ze środków europejskich: 3.916.972,50 zł;

Okres trwania projektu: 1 grudnia 2019 r. – 31 czerwca 2021 r.

110 szkół i placówek objętych wsparciem poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery;

40 nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego ukończy studia podyplomowe;

800 uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie.

O projekcie przeczytać można również:

http://edukacja.warszawa.pl/