Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Stanowi integralną część programu wychowawczego szkoły. System ten określa główne działania podejmowane przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. W Szkole Podstawowej nr 263 doradztwo zawodowe zostało oparte na Warszawskim Systemie Doradztwa Zawodowego. Warszawski System Doradztwa Zawodowego ma wspomóc uczniów, nauczycieli i rodziców na różnych etapach, począwszy od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum, aż do szkoły ponadgimnazjalnej.

Zalety spójnego systemu doradztwa zawodowego:

  • planowanie przyszłości w sposób perspektywiczny,
  • poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość,
  • świadomy wybór zawodu,
  • zwiększenie wiary we własne możliwości,
  • satysfakcja z pracy – samorealizacja,
  • zmniejszenie liczby bezrobotnych absolwentów na rynku pracy.