Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

 

DYŻUR WAKACYJNY DLA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2019

 

1. Termin dyżuru

Informujemy, że dyżur wakacyjny w naszej szkole będzie organizowany w terminie od 1 do 12 lipca 2019 r. (I turnus)

Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 

2. Zapisy na dyżur

Zapisy do dyżurujących w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będą prowadzane z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych w harmonogramie pod adresem:

https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

Jeżeli rodzic dziecka bierze udział w elektronicznej rekrutacji do szkoły podstawowej do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 może logować się w systemie obsługującym dyżur wakacyjny korzystając z hasła utworzonego systemie rekrutacyjnym.

Potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny tj. do 10 maja 2019 r. 

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z miejsca i skreślenie dziecka z listy.

 

4. Zajęcia

W czasie dyżuru wakacyjnego w Szkole Podstawowej nr 263 dzieci będą mogły brać udział w:

- zajęciach plastycznych;

- zajęciach muzycznych;

- zajęciach czytelniczych;

- grach i zabawach stolikowych: puzzle, gry planszowe, gry karciane, zabawy konstrukcyjne różnego rodzaju klockami;

- grach i zabawach ruchowych organizowanych w budynku szkoły oraz na świeżym powietrzu;

- seansach filmowych i teatralnych w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej i Mediatece

 

5. Posiłki, odwoływanie posiłków i zwrot za nieobecność dziecka

Nasi podopieczni będą mieli możliwość zjedzenia smacznych posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) w stołówce szkolnej. Do wyboru rodzica pozostawiamy zakup

Wariant I - pełen zestaw (śniadanie, obiad podwieczorek) w cenie 11 zł  - wpłata za dyżur 110 zł

Wariant II - tylko obiad w cenie 7.30 zł wpłata za dyżur 73 zł

Opłat za posiłki można dokonać:
- osobiście  u  p. Agnieszki Radeckiej (kuchnia) w godz. 8.00-14.00
- przelewem
ING Bank Śląski  
numer konta:   08 1050 1025 1000 0091 3531 3766
Przy wpłacie na konto prosimy o zaznaczenie w tytule przelewu:
opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka

 

Nieobecność dziecka i zwrot kosztów.

Nieobecność dziecka należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie danego dnia do godz. 8.30

(tel. 604526807).

Aby uzyskać zwrot kwoty za dni, w których dziecko nie było obecne na dyżurze Rodzic składa pisemną prośbę z wyszczególnieniem dni nieobecności. Zwrot należnej kwoty nastąpi po zakończeniu turnusu.

Zwroty nie będą rozpatrywane pozytywnie w przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia.

 

6. Wszelkie dodatkowe informacje jak:

- harmonogram oraz zasady zapisów na dyżury wakacyjne,

- wykaz turnusów,

- wykaz dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,

- wykaz telefonów pracowników urzędów koordynujących dyżury,

znajdują się na stronie Biura Edukacji pod adresem:

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne