Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku, a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

 

 

 

Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie znajdują się informacje dotyczące najnowszych wymagań egzaminacyjnych na E8 w roku 2021:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/15353,Wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym-rozporzadzenie-podpisane.html

 

Pod tym linkiem w załączniku nr 1 opublikowano szczegółowe wymagania z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Ponadto znajduje się tam m.in. prezentacja na temat zmian w egzaminie.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 

Termin główny

język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 9.00

matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) godz. 9.00

język obcy nowożytny –27 maja 2021 r. (czwartek) godz. 9.00

 

Termin dodatkowy (dotyczy uczniów, którym unieważniono egzamin lub z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do egzaminu lub jego części w terminie głównym)

języka polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) godz. 9.00

matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) godz. 9.00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) godz. 9.00

Termin ogłoszenia wyników: 2 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 9 lipca 2021 r.