Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

 

W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie utworzymy 4 klasy pierwsze (1 oddział ogólny i 3 oddziały o profilu sportowym – 2 klasy o profilu pływanie, 1 klasa z rozszerzoną ofertą zajęć sportowych na bazie lekkoatletyki, biathlonu i taekwondo).

Szkoła Podstawowa nr 263 jest szkołą położoną w pobliżu Lasku Bielańskiego i Lasku Lindego. W okolicy znajduje się Centrum Rekreacyjno-Sportowe z nowoczesną pływalnią, Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej oraz centrum multimedialne Mediateka, które swoją bogatą ofertą wspomagają działalność edukacyjną, kulturalną i sportową szkoły.

W oddziale przedszkolnym będziemy realizować opiekę wychowawczą oraz przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Edukacja najmłodszych będzie dostosowana do ich możliwości, a nauka i zabawa będą tak zorganizowane, aby wspierać rozwój każdego dziecka i jak najlepiej wprowadzić go w świat szkoły.

Dzieci z oddziału przedszkolnego będą przebywały na parterze w wydzielonej sali wyposażonej w kolorowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne stosownie do wieku i potrzeb dzieci. Opiekę nad oddziałem sprawować będzie dwóch nauczycieli, jeden opiekuje się dziećmi do południa, drugi po południu. Do dyspozycji oddziału przedszkolnego pozostaje szkolny plac zabaw i boisko, na których dzieci spędzają dużo czasu w ciągu dnia. Realizacja programu wychowania przedszkolnego trwa 5 godzin dziennie. Oprócz zajęć organizowanych przez nauczyciela wychowania przedszkolnego, dzieci dodatkowo mają organizowane różnego typu zajęcia, które wspomagają ich indywidualny rozwój edukacyjny i psychoruchowy. Przedszkolaki będą uczestniczyć również w przedsięwzięciach dla klas młodszych szkoły podstawowej m.in. w przedstawieniach z okazji świąt okolicznościowych, w koncertach muzycznych, balu karnawałowym, w edukacji teatralnej.

Od września 2021 roku proponujemy:

-         opiekę w godzinach 7:00-17:00

-         zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

-         dodatkową pomoc nauczyciela

-         zajęcia z języka angielskiego dwa razy w tygodniu

-         zajęcia rytmiczno-muzyczne

-         gry i zabawy ruchowe

-         religię

-         plac zabaw, boisko szkolne, halę i salę sportową, balon (w okresie zimowym)

-         bibliotekę

-         opiekę pielęgniarki

-         pomoc psychologa i pedagoga

-         zajęcia logopedyczne

-         współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 10

-         pełne wyżywienie – smaczne i zdrowe śniadania, obiady, podwieczorki

-         zajęcia w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci, Mediatece

-         liczne wyjścia i wycieczki poza szkołę

-         zajęcia dodatkowe (pływanie, taekwondo, lekkoatletyka, szachy, zajęcia komputerowe).

 

 

Nasza placówka jest szkołą publiczną z oddziałami ogólnymi i sportowymi. Rozwój fizyczny i sportowy naszych uczniów wspomagany jest poprzez współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym „G-8 Bielany”, który plasuje się co roku na najwyższych miejscach wśród klubów sportowych w Warszawie i Polsce. W ofercie klubu są różnorodne zajęcia pozalekcyjne rekreacyjno-sportowe, także dla dzieci najmłodszych.

Uczniowie korzystają z wielofunkcyjnej hali sportowej, hali pneumatycznej (w sezonie zimowym) boisk przy szkole, placu zabaw, świetlicy, biblioteki z wyselekcjonowanym księgozbiorem dla najmłodszych, stołówki oraz stale modernizowanych sal i pracowni lekcyjnych. Szkoła objęta jest monitoringiem.

Wszystkich uczniów obowiązuje jednolity strój uczniowski składający się z bawełnianej koszulki i bluzy z logo szkoły.

Nasza szkoła stawia duży nacisk na edukację i wychowanie. Realizując obowiązujące w szkole programy, dążymy do wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, edukacyjnego i sportowego naszych uczniów. O wysokiej jakości nauczania świadczy uzyskanie przez szkołę honorowego tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” nadanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasza szkoła dołączyła również do grona szkół, które otrzymały nadawany przez Prezydenta m.st. Warszawy Certyfikat „Wars i Sawa – Program Wspierania Uzdolnionych”.

 

Szkoła uczestniczy m.in. w projekcie edukacyjnym Lepsza Szkoła, edukacyjno-terapeutycznym Ortograffiti, w cyklicznych koncertach muzycznych, lekcjach muzealnych np. w Zamku Królewskim, Muzeum Narodowym, Muzeum Powstania Warszawskiego, w szerokiej ofercie zajęć Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej i Mediateki oraz w edukacyjnych programach filmowych i teatralnych.Szkoła organizuje wycieczki po Warszawie, kilkudniowe wycieczki po Polsce oraz „Zielone szkoły”, w czasie których realizowany jest program nauczania. Prężnie działający Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariatu organizują apele okolicznościowe, różne konkursy oraz akcje charytatywne propagując ideę wolontariatu. Kilka razy do roku dzieci zbierają słodycze, artykuły papiernicze i inne drobiazgi, które wysyłane są do domów dziecka. Poprzez zbiórki pieniędzy i żywności dla zwierząt, uczniowie wspomagają także schroniska.

Wszystkie klasy w naszej szkole prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę. Zapewniamy zdrowy i bezpieczny rozwój dziecka. Dbamy o tradycje. Kształtujemy postawy tolerancji i poszanowania wobec drugiego człowieka. Wspieramy rodziców w wychowaniu.

Uczniowie objęci są opieką pielęgniarki, a także pedagoga, psychologa, logopedy i terapeuty pedagogicznego, którzy przyczyniają się do osiągania przez nich sukcesów na miarę możliwości. Uczniowie biorą także udział w licznych programach profilaktycznych dotyczących m.in. wykrywania wad słuchu, wzroku czy postawy oraz w licznych zajęciach prowadzonych przez pedagoga, psychologa, Straż Miejską i Policję.

Dzieci i rodzice będący w trudnej sytuacji życiowej otrzymują także pomoc materialną.

Klasy ogólne i sportowe w naszej szkole realizują ten sam program nauczania. Uczniowie klas 1-3 od pierwszej klasy uczestniczą w obowiązkowych zajęciach języka angielskiego i zajęciach komputerowych. Klasy sportowe 1-3 mają dodatkowo w planie lekcji zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz trzy treningi pływackie w klasach o profilu pływanie.

 

Uczniowie w klasach 1-3 pracują w oparciu o podręczniki uwzględniające podstawę programową. Wszystkie te książeczki są kolorowe, ciekawe i dostosowane do możliwości wiekowych dzieci. Podręczniki są bezpłatne.

Edukacja najmłodszych uczniów polega na umiejętnym splataniu nauki z zabawą, aby w łagodny sposób wprowadzić ich w świat szkoły. W tym celu do potrzeb najmłodszych dzieci dostosowane zostały sale lekcyjne i świetlica, umieszczone na parterze budynku.

Aby umożliwić uczniom maksymalny rozwój, szkoła oferuje bezpłatne zajęcia dodatkowe, na których dzieci mogą rozwijać swoje zdolności, zdobywać wiedzę i umiejętności. Są to m.in. dla uczniów klas 1-3 gry i zabawy ruchowe, konsultacje z języka angielskiego, zajęcia wspomagające rozwój dziecka, koła zainteresowań, a dla uczniów klas 4-8 zajęcia plastyczne, chór, koła przedmiotowe i zainteresowań, zajęcia sportowe oraz konsultacje przedmiotowe.

Klasy 4-8 sportowe w zależności od profilu poza ogólnym planem nauczania realizują różne zajęcia treningowe. Klasa pływacka ma codziennie treningi na pływalni a klasa o profilu biathlon, taekwondo po 6 godzin treningów tygodniowo w wybranej dyscyplinie.

Bogata oferta zajęć sportowych idzie w parze z wysokim poziomem nauczania oraz prowadzeniem przedmiotowych zajęć pozalekcyjnych, które przygotowują uczniów do konkursów, w których laureaci reprezentują naszą placówkę w konkursach dzielnicowych, warszawskich i ogólnopolskich.

Najzdolniejsi uczniowie realizują indywidualne programy nauki matematyki i języka polskiego. Wyniki sportowe uczniów plasują szkołę na czołowych miejscachw Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz na szczeblu krajowym m.in. w Mistrzostwach Polski w pływaniu, w Pucharze Polski w biathlonie, czy w zawodach ogólnopolskich i europejskich w taekwondo.

 

Każdego roku uczniowie naszej szkoły za osiągnięcia, wyniki w nauce i sporcie są wyróżniani i nagradzani.

Dla kandydatów do klas pierwszych sportowych wiosną każdego roku przeprowadzane są próby sprawnościowe. Kandydaci muszą posiadać bardzo dobry stan zdrowia poparty zgodą do uprawiania danej dyscypliny wydaną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się przy udziale systemu elektronicznego. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji wraz z opisem próby sprawności fizycznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.