Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

 

  1. Prezentacja dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:

file:///C:/Users/SEKRET~1/AppData/Local/Temp/prezentacja_MEN.pdf

 

  1. Zasady rekrutacji po klasie ósmej szkoły podstawowej (tylko strona SP):

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji/12947,Zasady-rekrutacji-po-VIII-klasie-szkoly-podstawowej.html

 

  1. Wykaz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/20336_rekrutacja-do-szkol

 

  1. Możliwość wyboru szkół w rekrutacji:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/21378_mozliwosc-wyboru-w

 

  1. Plan naboru do warszawskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/21374_plan-naboru-20192020

 

  1. Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/21341_dni-otwarte-w-liceach

 

  1. Harmonogram rekrutacji (osobno dla SP i G):

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/21400_harmonogram-rekrutacji-do

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/13413,Harmonogram-rekrutacji-na-rok-szkolny-20192020.html

 

  1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020